Contact

CELPO spol. s r.o.

Areál PPS 1711, 

962 23 Očová, Slovakia   

Phone: 00421 / 45 5387 617 


CELPO company is located in front of area PPS Group Detva.


E-mail: celpo@celpo.sk 

Web: www.celpo.sk
Contact: QR type Csv


DETAIL MAP

Spoločnosť CELPO spol. s r.o. sa nachádza pred areálom PPS Group Detva.
CELPO spol. s r.o. Areál PPS 1711, 962 23 Očová, Slovakia Phone: 00421 / 45 5387 617 E-mail: celpo@celpo.sk  More..