Projekty

Inovácia a zefektívnenie
výroby spoločnosti
CELPO spol. s r.o.


Zvyšovanie inovačných 

kapacít v spoločnosti 

CELPO spol. s r.o.


Zníženie energetickej náročnosti 

v spoločnosti CELPO spol. s.r.o.        

CELPO spol. s r.o. Areál PPS 1711, 962 23 Očová, Slovenská republika Telefón: 00421 / 45 5387 617 E-mail: celpo@celpo.sk  Viac..