CELPO spol. s r.o. Areál PPS 1711, 962 23 Očová, Slovakia Phone: 00421 / 45 5387 617 E-mail: celpo@celpo.sk  More..