Vianočná súťaž pozná svojich víťazov.

Tak ako to už býva u nás zvykom, s blížiacimi sa Vianocami chcem tak ako aj po celý rok, ale aj v tomto príjemnom čase obdariť svojich zákazníkov, “lajkerov”, “followerov”, kamarátov, priateľov, proste priaznivcov našich CELPO produktov. V mesiaci november sme súťažili dokonca o tri balíčky, kde v rámci súťaže bolo treba napísať, čo by […]

Vianočná súťaž!

Mesiac nám ušiel ako voda a my sme si pre Vás pripravili ďalšiu vianočnú súťaž, kde Vás obdaríme opäť mix balíčkom našich produktov. Tentokrát obdaríme dokonca troch súťažiacich, ktorí sa zapoja do našej súťaže. Viac informácií o súťaži nájdete na: https://www.facebook.com/celpozdravavyziva/photos/a.339231372787166/2612243202152627/?type=3&notif_id=1574834508492522&notif_t=page_post_reaction Prajeme Vám veľa šťastia 🙂

Mesiac november bude plný zábavy

Milí naši priaznivci, zákazníci, priatelia. Po dlhých rokovaniach s reklamnou agentúrou sa nám podarila v skutku veľmi zaujímavá dohoda. Určite väčšina z Vás pozná zábavnú reláciu RTVS 5 proti 5, ktorú uvádza Andrej Bičan. V mesiaci november môžete vidieť, že sponzorom programu a produkty do relácii venuje naša spoločnosť Celpo, čo nás nesmierne teší. Ako […]

Slovensko vyváža do Spojených arabských emirátov stále viac našich lokálnych výrobkov

Slo­ven­ský export po­tra­vín na trh Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov (SAE) má z dl­ho­do­bého hľa­diska ras­túci trend Podľa ak­tu­álne do­stup­ných šta­tis­tic­kých úda­jov do­sia­hol v roku 2018 za ja­nuár až no­vem­ber 0,7 mi­li­óna eur Naši po­tra­vi­nári tak­tiež v Du­baji pred­sta­vili svoje vý­robky tak­mer 100 000 náv­štev­ní­kom viac sa dočítate na: https://www.startitup.sk/slovensko-vyvaza-do-spojenych-arabskych-emiratov-stale-viac-nasich-lokalnych-vyrobkov/?  

Z Očovej do Dubaja

V dňoch 17.02.2019 – 21.02.2019 sa naša spoločnosť v zastúpení p. Moravíkom a p. Murínom zúčastnila na potravinárskom medzinárodnom veľtrhu GULFOOD DUBAI 2019, kde spolu s ďalšími siedmymi vystavovateľmi zo Slovenska prezentovali naše slovenské produkty. Viac z atmosféry zo samotného veľtrhu môžete vidieť na nasledujúcom odkaze. https://www.facebook.com/celpozdravavyziva/posts/2130097973700488?notif_id=1550744323630525&notif_t=page_post_reaction https://www.facebook.com/celpozdravavyziva/posts/2130097973700488?notif_id=1550744323630525&notif_t=page_post_reaction